• Imprimeix

GEAC

La iNNOtECA incorpora l’any 2015 la GEAC com a pràctica innovadora que compleix les orientacions metodològiques fixades per a la seva validació.

Nom complet de l’actuació

Gestió d’Expedients de l’Arxiu Central.

Descripció

Aplicació de Gestió d’Expedients de l’Arxiu Central, que permet:

 • A les unitats: control d’expedients, transferències a l’Arxiu central, sol·licitud de préstecs i consultes.
 • A l’Arxiu central: gestió i control de transferències, préstecs i consultes. Gestió i control dels dipòsits d’arxiu. Permet gestionar les eines bàsiques del sistema de gestió de documents administratius: quadre de classificació, organigrama, taules d’avaluació i accés documental.
 • Permet controlar les eliminacions i les transferències a l’Arxiu Nacional de Catalunya.

Elements innovadors/bones pràctiques

 • Flexibilitat en la incorporació de dades de les unitats, permet que les unitats gestionin el seu arxiu de gestió.
 • Traçabilitat dels expedients transferits.
 • Gestió automatitzada de les eines bàsiques del sistema.
 • Explotació unificada de dades.

Quina millora significativa comporta aquesta pràctica

A nivell d’arxiu central:

 • Unifica les eines de treball
 • Permet un bon control dels codis orgànics i de classificació
 • Permet la vinculació a les taules d’avaluació i accés documental
 • Permet una gestió unificada i coherent de les feines bàsiques de la gestió documental (transferències, préstecs...)
 • Facilita l’extracció d’indicadors i l’explotació de les dades

Quin tipus d’innovació és?

☐ Producte (bé)   ☐ Producte (servei)   ☒ Organització/procés   ☐ Difusió   ☐ Estratègia

Any d’implementació

2014

Unitat o àrea impulsora

Servei de Prevenció de Riscos Laborals i Polítiques Sostenibles de la Direcció de Serveis

Departament d'Economia i Coneixement 

Número de fitxa: 3011

Data d’elaboració de la fitxa: 22/10/2014

Aplicació que permet introduir les dades dels expedients de les unitat administratives del departament i fer transferències a l'Arxiu Central

Data d'actualització:  02.05.2017