• Comparteix a Telegram
  • Comparteix a WhatsApp
  • Imprimeix

Indicador global d’adaptació al canvi climàtic (IGA)

La iNNOtECA incorpora l’any 2018 Indicador global d'adaptació al canvi climàtic (IGA) com a pràctica innovadora que compleix les orientacions metodològiques fixades per a la seva validació.

IGA

Nom complet de l’actuació

Indicador global d’adaptació al canvi climàtic (IGA).

Descripció

L’IGA és un instrument que permet avaluar l’eficiència i l’eficàcia de les mesures d’adaptació als impactes del canvi climàtic. També és una eina que analitza quantitativament el grau d’adaptació de Catalunya als efectes del canvi climàtic; això vol dir que esbrina si el territori, els sistemes naturals i les activitats socioeconòmiques avancen, o no, en la reducció de la seva vulnerabilitat davant els impactes del canvi climàtic.

És una resposta directa al monitoratge i l’avaluació de les mesures d’adaptació mitjançant els indicadors proposats pel treball Adaptation preparedness scoreboard, elaborat per la Comissió Europea el març de 2014.

Elements innovadors/bones pràctiques

És el primer cop que es publica un indicador global d’adaptació als impactes del canvi climàtic. Fins ara, l’esforç internacional s’ha focalitzat en la quantificació dels impactes del canvi climàtic i poc en la quantificació de l’adaptació.

La metodologia emprada és exportable a qualsevol altra nació del món que disposi de les dades necessàries per construir el seu propi IGA.

Quina millora significativa comporta aquesta pràctica

Amb la quantificació del grau d’adaptació, Catalunya disposa d’una eina que detalla cap on cal adreçar els esforços en la implementació d’una economia verda, circular, baixa en carboni i que s’adapti a les noves condicions que són fruit dels impactes del canvi climàtic.

El treball obre un ventall d’oportunitats econòmiques i socials en el desenvolupament, per exemple, de l’eficiència energètica, l’estalvi d’aigua, la implantació d’energies renovables, la mobilitat intel·ligent, la gestió forestal o la salut.

Quin tipus d’innovació és?

☒ Producte (bé)   ☐ Producte (servei)   ☐ Organització/procés   ☐ Difusió   ☐ Estratègia

Any d’implementació

2014

Unitat o àrea impulsora

Oficina Catalana del Canvi Climàtic. Direcció General de Polítiques Ambientals. Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat

Departament de Territori i Sostenibilitat

Número de fitxa: 2003

Data d’elaboració de la fitxa: 26/07/2018

Instrument que permet avaluar l’eficiència i l’eficàcia de les mesures d’adaptació als impactes del canvi climàtic.

Data d'actualització:  28.03.2019