• Imprimeix

Cos superior d'administració

Dades de la convocatòria 
DOGC de publicació

DOGC 5353 (03.04.2009)

Número de convocatòria 167

Primera prova. 2n exercici
(Qüestionari de coneixements)

 

Promoció interna
Qüestionari / Plantilla de correcció

Torn lliure
Qüestionari / Plantilla de correció

Primera prova. 3r exercici
(Preguntes de resposta breu)

Promoció interna
Preguntes de resposta breu. Opció general
Preguntes de resposta breu. Opció jurídica
Preguntes de resposta breu. Opció econòmica
Preguntes de resposta breu. Opció prevenció

Torn lliure

Preguntes de resposta breu. Opció general
Preguntes de resposta breu. Opció jurídica
Preguntes resposta breu. Opció econòmica
Preguntes resposta breu. Opció prevenció

Primera prova. 4t exercici 
(Supòsit pràctic)

Promoció interna i torn lliure
Supòsit pràctic. Opció general
Supòsit pràctic. Opció jurídica
Supòsit pràctic. Opció econòmica
Supòsit pràctic. Opció prevenció 

Primera prova. 4 exercici
(Supòsit pràctic - Opció jurídica)
En execució de la sentència 817/2013 del TSJC

Promoció interna i torn lliure
Supòsit pràctic. Opció jurídica (execució sentència)

 

Data d'actualització:  15.01.2018