• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix

Smart Train

La iNNOtECA incorpora l’any 2018 Smart Train com a pràctica innovadora que compleix les orientacions metodològiques fixades per a la seva validació.

Descripció

L’Smart Train és l’estratègia que agrupa el conjunt d’iniciatives i de solucions innovadores que està aplicant Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) per al desenvolupament d’una actuació continuada de millora del servei, ser referent en la gestió ferroviària intel·ligent i projectar la reputació de FGC com a empresa innovadora i eficient. 

Elements innovadors/bones pràctiques

 • Aportar valor afegit als usuaris més enllà del viatge.
 • Estar a l’avantguarda tecnològica pel que fa al servei i l’ús eficient dels recursos.
 • Estar orientat a cobrir les necessitats dels clients per sobre de tot.
 • Millorar contínuament el servei.

Quina millora significativa comporta aquesta pràctica

Aquesta pràctica inclou un seguit de millores que s’estructuren en 5 àmbits:

 • Medi ambient i energia

–Monitoratge de la xarxa energètica de FGC

–Control automàtic de l’enllumenat i la ventilació

–Planta solar fotovoltaica

 • Mobilitat

–Centre de Comandament Integrat (CCI)

–Operador virtual

 • Smart people

–Aplicacions per  a telèfons intel·ligents (e-participació)

–Classes d’idiomes durant el trajecte

–Citypack: consignes on es poden rebre compres fetes per mitjà d’internet a les estacions

 • Seguretat i emergències

–Sistema de seguretat perimetral

–Sistema d’auscultació en túnel

–Sistema de seguretat personal (circuit tancat de televisió, CTTV)

 • Govern i economia

–Rendibilitat econòmica i social

–ISBeRG: estudi comparatiu internacional de millors pràctiques

Quin tipus d’innovació és?

☐ Producte (bé)   ☒ Producte (servei)   ☐ Organització/procés   ☐ Difusió   ☐ Estratègia

Any d’implementació

2006 (darreres millores importants, 2017)

Unitat o àrea impulsora

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Departament de Territori i Sostenibilitat

Més informació (enllaços i adreces d’interès)

Número de fitxa: 1066

Data d’elaboració de la fitxa: 26/07/2018 

Estratègia que agrupa el conjunt d’iniciatives i de solucions innovadores que està aplicant Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) per ser referent en la gestió ferroviària intel·ligent i projectar la reputació de FGC com a empresa innovadora i eficient.

Data d'actualització:  15.10.2018